شرکت های توزیع نیروی برق که مسئولیت توزیع انرژی الکتریکی استاندارد و مطمئن را بر عهده دارند همواره با اثرات بروز حوادث در شبکه توزیع و نهایتاً اختلال در آن مواجه می باشند.

غالب شبکه‌های توزیع برق به صورت هوائی طرح و احداث شده‌اند که در مواجهه با عوامل خارجی، تحت تاثیر قرار می گیرند.

در دسته بندی عوامل تاثیرگذار بر شبکه‌های توزیع، کارشناسان براین عقیده‌اند که علیرغم هزینه قابل توجه برای افزایش ضریب اطمینان به خصوص در زمان احداث، کماکان هادی ها و یراق لخت دراثرعوامل بیرونی دچار اتصال شده و اختلال در تداوم برق را به وجود می‌آورند.

 برخی از این عوامل قطعی برق در شبکه توزیع نیروی برق:

  1. بروز طوفان و برخورد اشیا با شبکه
  2. برخورد پرندگان با شبکه برق یا ورود حیوانات به برخی از نقاط تاسیسات برق
  3. برخورد شاخه های درختان با شبکه برق
  4. عدم رعایت مقررات و برخورد وسایط نقلیه با شبکه‌های برق (پایه ها و تاسیسات)
  5. عدم رعایت حریم و برخورد ابزار و لوازم  ساختمان سازی با شبکه برق
  6. آسیب عمدی به عایق ها بخصوص مقره های چینی و …
  7. یخبندان و ایجاد قندیل یا به وجود آمدن خزه ها( در مناطق خزری) بین قسمتهای الکتریکی و غیرالکتریکی
  8. برخورد صاعقه با شبکه

برای اکثر موارد فوق راهکارهائی وجود دارد که زمینی کردن شبکه ها شاید راهکارهای اساسی باشد ولی به دلیل هزینه بر بودن آن و میزان بسیار زیاد شبکه های هوائی، می بایست راهکارهای  موثرتری را به کار بست که عایق کردن شبکه، استفاده از هادی های روکش دار ،استفاده از تجهیزات عایقی مناسب و سیستم زمین مطمئن و استاندارد و بالاخره طراحی مناسب برای انتخاب بهینه محل نصب پایه از آن جمله هستند.

آنچه در میان عوامل بروز اختلال در شبکه توزیع حائز اهمیت بوده و آمار فراوانتری را به خود نسبت داده است، برخورد پرندگان با شبکه های برق است. بهره برداران شبکه های توزیع بر این باورند که باید ضمن توجه ویژه به حق زیست و حیات پرندگان تمام ابتکارات و اقدامات را برای جلوگیری از نابودی پرندگان در برخورد با شبکه به کار بست و شبکه را بگونه ای ایمن کرد تا در صورت نشست و برخاست  پرندگان حادثه ای برای آنان و شبکه به وجود نیاید.