بررسی نقش عایق ها در پیشگیری از پرنده زدگی در شبکه ۲۰ کیلوولت

By |2024-02-18T09:46:53+03:30آگوست 21st, 2021|مقاله|

در این بخش روش اصلی و قابل اطمینان در پیشگیری از پرنده زدگی که عایق کردن شبکه میباشد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با توجه به آرایش های مختلف شبکه و تجهیزات به کار رفته در آن، جهت سهولت موضوع ،در این دستورالعمل بررسی‌های صورت گرفته شده در سه بخش عمده زیر صورت خواهد

مشکلات ایجاد شده توسط پرندگان در شبکه های توزیع برق

By |2021-08-21T12:32:21+04:30آگوست 21st, 2021|مقاله|

پرندگان می توانند هنگام ورود به پست های برق فشار قوی و تاسیسات توزیع مسائل متعددی ایجاد کنند بدیهی و مشهود است با توجه به طول بال پرندگان به هنگام پرواز امکان اتصال فاز به زمین و فاز به فاز وجود دارد. مسئله دیگر در مورد ایجاد اتصال کوتاه ،خارها و خاشاک استفاده شده برای

ماهیت پرنده زدگی در شبکه های توزیع برق

By |2021-08-21T11:38:24+04:30آگوست 21st, 2021|مقاله|

معمولاً میزان پرنده زدگی در کشورهای جهان سوم و رو به توسعه که در آنها حجم شبکه های جدید الاحداث بالا بوده،یک روند رو به رشد دارد که با توجه به ساختار و حجم شبکه‌های احداثی که استانداردهای فنی مربوط به بحث پرنده زدگی کمتر لحاظ می‌شود، می‌توان شبکه‌ها را طوری طراحی نمود که خطر

علل قطعی برق در شبکه توزیع نیروی برق

By |2021-06-23T14:54:24+04:30ژوئن 23rd, 2021|مقاله|

شرکت های توزیع نیروی برق که مسئولیت توزیع انرژی الکتریکی استاندارد و مطمئن را بر عهده دارند همواره با اثرات بروز حوادث در شبکه توزیع و نهایتاً اختلال در آن مواجه می باشند. غالب شبکه‌های توزیع برق به صورت هوائی طرح و احداث شده‌اند که در مواجهه با عوامل خارجی، تحت تاثیر قرار می گیرند.

تعاریف و واژگان مرتبط با عملیات فنی دستورالعمل اجرایی شبکه توزیع برق

By |2021-06-23T11:25:50+04:30ژوئن 23rd, 2021|مقاله|

خطوط فشار ضعیف عبارت است از خطوط هوایی با ولتاژ ۴۰۰ ولت (سه فاز) و یا۲۲۰ ولت(تکفاز) خطوط فشار متوسط عبارت است از خطوط هوایی با ولتاژ 20000 ولت( سه فاز ) پرنده زدگی عبارت است از هر گونه برخورد پرنده به بخشی از شبکه برقدار که منجر به ایجاد وضعیتی غیر عادی در شبکه

Go to Top