برق گرفتگی پرندگان بر روی خطوط نیرو که در ایران به عنوان پرنده زدگی شناخته می شود یکی از علل اصلی مرگ و میر پرندگان است و به عنوان یکی از علل شایع قطع نیرو و بروز خاموشی های ناخواسته شناخته می شود که باعث تحمیل هزینه های زیادی اعم از هزینه خاموشی ها و انرژی های توزیع نشده و صدمات به تجهیزات می گردد. شرکت مهربد مفتخر است که از سال 1387 با طراحی و ساخت انواع کاورهای عایقی قدمی هر چند کوچک در جهت رفع مشکل پرنده زدگی و حفاظت از پرندگان برداشته است.

2021-12-29T00:20:12+03:30

کاور کراس آرم SAC

کد سفارش SAC توضیحات محصول کاور کراس آرم (Cross Arm Cover) برای عایق نمودن انواع کراس آرم های خطوط نیروی برق ایران مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات فنی محصول جنس: کامپوزیت مقاوم در برابر UV و شعله نوع نصب: خط گرم سایز: 42 سانتی متر ولتاژ

2021-12-27T20:31:44+03:30

کاور مقره سیلیکونی SIA-25

کد سفارش SIA-25 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 25 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2021-12-28T23:19:17+03:30

کاور سیم زیپی طرح ریکمRC-126

کد سفارش RC-126 توضیحات محصول کاور سیم (Line Cover) روکش حریم یا روکش سیم هوایی به منظور جلوگیری از خطرات استفاده از سیم های هوایی لخت، اتصال فاز به فاز و یا فاز به زمین در اثر برخورد درختان به سیم های هوایی یا در اثر تماس سهوی انسان

2021-12-28T23:01:17+03:30

کاور کلمپ انتهایی 3 سیمه DEC-3

کد سفارش DEC-3 توضیحات: کاور کلمپ انتهایی 3 سیمه توضیحات محصول کاور کِلمپ انتهایی (Deand End Cover) برای عایق نمودن انواع کلمپ انتهایی خطوط نیروی برق ایران مورد استفاده قرار می گیرد. اور کلمپ انتهایی یا سیم گیر تولیدی شرکت مهربد ، در دو سایز مناسب سیم گیرهای 3

2021-12-27T00:14:21+03:30

کاور مقره سیلیکونی SIC-90

کد سفارش SIC-90 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 90 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2021-12-27T00:18:30+03:30

کاور مقره پلیمری SIC-110

کد سفارش SIC-110 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 110 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2021-12-27T20:58:25+03:30

کاور مقره سرامیکی CIC-70

کد سفارش CIC-70 توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 70 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به

2021-12-27T20:39:41+03:30

کاور مقره پلیمری SIA-110

کد سفارش SIA-110 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 110 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2021-10-14T15:47:21+03:30

کاور ضربه گیر ZC-6

کد سفارش ZC-6 توضیحات: مناسب نبشی های نمره 6 توضیحات محصول " کاور ضربه گیر" ساخت شرکت مهربد به منظور جلوگیری از بروز صدمات ناشی از برخورد سر با نبشی سکوی تابلو پست های هوایی طراحی و ساخته شده است.یکی از اتفاقات پیش آمده در مناطق شلوغ شهری برخورد سر کودکان با

2021-12-28T22:56:14+03:30

کاور کات اوت با پوشش منطقه جلویی COC-S

کد سفارش COC-S توضیحات: کاور کات اوت با پوشش منطقه جلویی توضیحات محصول کاور کات اُوت فیوز (Cutout Fuse Cover) برای عایق نمودن انواع کات اوت فیوزهای سیلیکونی و سرامیکی به منظور جلوگیری از خاموشی های ناخواسته بعلت پرنده زدگی مورد استفاده قرار می گیرد. این کاورها مناسب برای انواع کات

2021-12-28T22:47:17+03:30

کاور برقگیر پلیمری با یک خروجی SAC-P

کد سفارش SAC-P توضیحات: کاور برقگیر پلیمری با یک خروجی توضیحات محصول کاور برق گیر (Surge Arrester Cover) برای عایق نمودن قسمت های برق دار برقگیرهای سرامیکی و سیلیکونی به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد . این کاور برقگیر،

2021-12-27T20:36:06+03:30

کاور مقره پلیمری SIA-90

کد سفارش SIA-90 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 90 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2021-12-29T00:20:50+03:30

کاور کراس آرم SAC-T

کد سفارش SAC-T توضیحات محصول کاور کراس آرم (Cross Arm Cover) برای عایق نمودن انواع کراس آرم های خطوط نیروی برق ایران مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات فنی محصول جنس: کامپوزیت مقاوم در برابر UV و شعله نوع نصب: خط گرم سایز: 42 سانتی متر ولتاژ

2021-12-27T21:10:16+03:30

کاور مقره سرامیکی CIA-120

کد سفارش CIA-120 توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 120 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به

2021-12-26T23:54:45+03:30

کاور مقره پلیمری SIC-70

کد سفارش SIC-70 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 70 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2021-12-27T21:46:26+03:30

کاور بوشینگ ترانسفورماتور با خروجی عمودی TBC-H

کد سفارش TBC-H توضیحات: کاور بوشینگ دکمه دار با خروجی عمودی توضیحات محصول " کاور بوشینگ ترانسفورماتور " (Teransformer Bushing Cover) برای عایق نمودن قسمت های برق دار ترانسفورماتورها به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد . این کاور بوشینگ ترانسفورماتور،

2021-12-28T23:23:27+03:30

کاور سیم دکمه ای LC-30

کد سفارش LC-30 توضیحات محصول کاور سیم (Line Cover) روکش حریم یا روکش سیم هوایی به منظور جلوگیری از خطرات استفاده از سیم های هوایی لخت، اتصال فاز به فاز و یا فاز به زمین در اثر برخورد درختان به سیم های هوایی یا در اثر تماس سهوی انسان

2021-12-27T20:58:49+03:30

کاور مقره سرامیکی CIC-35

کد سفارش CIC-35توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 35 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به

2021-12-27T21:03:26+03:30

کاور مقره سرامیکی CIC-120

کد سفارش CIC-120 توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 120 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به