امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی، روشهای متعددی در خصوص جلوگیری از بروز پرنده زدگی وجود دارد .به عنوان مثال احداث شبکه های فشار متوسط زمینی به جای هوایی و یا استفاده از کابل خودنگهدارکه روش مناسبی برای جلوگیری از پرنده زدگی محسوب می‌شوند.

به طور کلی می‌توان گفت در دو نوع خطوط ،پرنده زدگی وجود ندارد یا به ندرت پیش می‌آید.

دسته اول خطوط با ولتاژ بالای60 کیلو ولت می باشند که به دلیل نوع آرایش مقره های آویز مورد استفاده در آنها و همچنین طول زیاد زنجیره مقره و بالطبع ایجاد فاصله بین پرنده و سیم، کمتر دچار پرنده زدگی می ‌شوند.دسته بعدی خطوط ،خطوط فشار ضعیف زیر1 کیلو ولت می باشند که در آنها نیز با توجه به تحمل عایقی بال و پر پرندگان ،نوع آرایش شبکه ها و نیز زمان تماس، تعداد پرنده زدگی کمتر است. شکل9-2 شبکه فشار متوسطی با آرایش مقره آویز را نمایش می دهد.

 

جلوگیری از پرنده زدگی

استفاده از شبكه عايق (كابل خودنگهدار) براي جلوگيري از پرندهزدگي در خطوط فشارمتوسط

 

جلوگیری از پرنده زدگی

استفاده از آرايش مقره آويز جهت جلوگيري از پرندهزدگي به واسطه افزايش فاصله بين پرنده و هادي شبكه

 

به طور کلی می توان 4 نوع آرایش و تجهیز ذیل را جزو آرایش خطوطی در نظر گرفت که می‌توانند باعث بروز پرنده زدگی شوند.

 • استفاده از مقره های سوزنی روی کراس آرم
 • خطوطی که در آنها فاصله بین سیم‌های شبکه کمتر از ۱۴۰ سانتیمتر بوده و قرار گرفتن پرنده بین دو سیم باعث بروز خطای اضافه جریان میشود.
 • خطوطی که در آنها از کراس آرم گالوانیزه(یا فلزی) استفاده شده و فاصله بین سیم و نقطه ای که پرنده میتواند بنشیند، کمتر از ۶۰ سانتیمتر باشد که اگر بتوان این فاصله را افزایش داد یا بین آنها را عایق نمود، خطر بروز پرنده زدگی به شدت کاهش می‌یابد.
 • سکسیونرهای در حالت قطع که در آنها پرنده می‌تواند بین دو سطح ولتاژ (یا فاز -زمین) قرار گیرد.

همانگونه که پیشتر بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که بیشترین آمار خاموشی های ناشی از پرنده زدگی مربوط به قرار گرفتن پرنده در فضای بین سیم و کراس آرم است، بنابراین بهترین روش جلوگیری از بروز پرنده زدگی، استفاده از عایق در هادی روی مقره( محدوده لاین گارد) و نیز ایجاد فاصله بین پرنده و مقره و یا عایق نمودن روی کراس آرم یا نقاطی است که امکان نشستن پرنده وجود دارد.

عایق نمودن روي مقره و ايجاد فاصله پرنده تا هادي

عایق نمودن روي مقره و ايجاد فاصله پرنده تاهادي

 

عایق نمودن روي كراس آرم فلزي جهت جلوگيري از بروز پرنده زدگي فاز - زمين

عایق نمودن روي كراس آرم فلزي جهت جلوگيري از بروز پرنده زدگي فاز – زمين

 

شکل زیر به طور شماتیک روشهای جلوگیری از پرنده زدگی را نشان می دهد. قابل توجه است که تمامی این روش ها بر افزایش قدرت عایقی بین پرنده و هادی شبکه تاکید دارند.

روشهاي جلوگيري از پرنده زدگي فاز- زمين

روشهاي جلوگيري از پرنده زدگي فاز- زمين

 

 

 

شناسایی نقاطی که بیشتر دچار پرنده زدگی می شود

در ایران بیش از ۱۹ گونه از انواع پرندگان زندگی می کنند. هر کدام از گونه های فوق دارای اندازه نوع تغذیه و حتی خصوصیات اجتماعی و عادات رفتاری متفاوتی نسبت به سایرین می باشند و در اقلیم ها و مناطق مختلفی زندگی می‌کنند بنابراین تشخیص محل تجمع آنها و به تبع آن نقاطی که دچار برخورد پرندگان با شبکه ها می شود کار آسانی نیست .هدف از این فصل بررسی نقاطی از شبکه است که بیشتر دچار پرنده زدگی می شود.

 در مجموع می توان محل تجمع پرندگان را به شرح زیر دسته بندی کرد.

 • نقاطی که غذای پرندگان در آنها وجود دارد:یکی از علل تجمع پرندگان دستیابی به غذا است. غذای پرندگان مختلف بسیار متنوع می باشد. پرنده های کوچک از دانه ها، حشرات، برگ برخی گیاهان و … وپرنده های بزرگتر از تخم و جوجه های پرندگان دیگر، … تغذیه می‌کنند. بنابراین نقاطی مانند مزارع، کشتارگاهها،باغهاو… مرکزتجمع پرندگان برای غذا می باشد .
 • نقاطی که پرندگان برای خوردن آب تجمع می‌کنند: پرندگان جهت آب خوردن در محل هایی چون برکه‌ها، کانال های آب ،رودخانه ها ،چاه های کشاورزی و مناطق مسکونی و… جمع می‌شوند که احتمال برخورد آنها با شبکه نیز در این نقاط افزایش می‌یابد.
 • نقاطی که پرندگان برای زندگی کردن و استراحت انتخاب می‌کنند: محل استراحت و زندگی پرندگان بسته به نوع آن بسیار متنوع است. درختان، مزارع، تالاب ها ،صخره ها و ساختمانهای متروکه چاه ها و قنات های قدیمی سوراخ دیواریا تنه درخت و موارد دیگر را می توان نام برد.

برخی از نقاط شبکه که نسبت به برخورد پرندگان آسیب پذیرتر است عبارتند از:

 • جرقه گیر ترانسفورماتورها
 • رابط های پست ،سرکابل ،خازن و… به شبکه
 • جامپرهای سکشن
 • آرایش صلیبی بدون مقره راس پایه ای
 • شبکه های دو مداره با کراس آرم های کوتاه