قبل از نصب سرکابل سرد به نکات زیر توجه فرمایید
  • مشخصات ذکر شده روی لیبل کارتن سرکابل سرد و دستور نصب باید با مشخصات کابل مطابقت داشته باشند.
  • متعلقات سرکابل باید با برگه Bill Of Material موجود در کیت مطابقت داشته باشد.
  • ممکن است دستور نصب با آخرین دفعه ای که نصب انجام شده است تغییر پیدا کرده باشد با دقت دستور نصب را خوانده و مراحل نصب ، طبق آن اجرا شود.
  • در هنگام نصب از تمیز بودن قطعات موجود در کارتن مطمئن شوید.
  • دقت شود که مراحل آماده سازی کابلهای بدون آرمور (صفحات (۴) و (۵)) و آماده سازی کابلهای آرموردار (صفحات ۶ و ۷) به صورت مجزا از هم می باشند و بقیه صفحات برای کابلهای بدون آرمور و کابلهای آرموردار مشترک می باشند.

فیلم آموزش نصب سرکابل سرد

نکات اجرایی مراحل آماده سازی کابل

  • محل کار باید تمیز و بدون گرد و خاک باشد.
  • جهت برداشتن گرافیت لایه نیمه هادی ، استفاده از حرارت و شیشه و … مورد تایید نمی باشد.
  • هنگام تمیز کردن عایق XLPE)) از دستمال الکلی استفاده شود سمت و سوی کشیدن دستمال الکلی از سمت عایق (XLPE) به سمت لایه گرافیت می باشد.
  • بعد از تمیز کردن عایق هیچ اثری از لایه گرافیت روی عایق (XLPE) نباید بماند.
  • هنگام استفاده از گریس سیلیکون از دستکش یک بار مصرف استفاده شود.
  • گارانتی سرکابل تنها زمانی است که از ابزار مناسب نصب و طبق راهنمای نصب انجام شود.
مراحل آماده سازی کابل بدون آرمور
 • برداشتن روکش نهایی کابل
  • ابتدا با توجه به مقدار ارت مورد نیاز روکش کابل برداشته شود تا شیلد کابل آزاد گردد. (پیشنهاد شرکت مهربد ۳۵ سانتیمتر می باشد. توجه شود با توجه به مقدار ارت مورد نیاز این مقدار می تواند بیشتر گردد.)
  • نوار مسی که جهت محکم نگه داشتن شیلد روی آن پیچیده شده است را با دقت از انتهای لبه کار به نحوی بریده که به لایه های زیرین کابل آسیبی نرساند.
  • ۶ سانتیمتر پشت لبه پوسته خارجی کابل را بعنوان خط مبنا علامت گذاری شود.
آموزش نصب سرکابل سرد 2
 • آب بندی انتهای کابل
  • خمیر آب بندی با حد اکثر %۳۰ کشش دور لبه پوسته خارجی کابل پیچانده شود.
  • سپس ارت را به موازات کابل و بصورت منظم برگردانده و خمیر آب بندی را روی همان قسمتی که خمیر آب بندی قبلی پیچیده شده است. با حداکثر %۳۰ کشش روی شیلد قرار داده شود.
آموزش نصب سرکابل سرد 3

مراحل آماده سازی کابل آرموردار
 • برداشتن روکش نهایی کابل
  • ابتدا با توجه به مقدار ارت مورد نیاز روکش کابل به همراه آرمور برداشته شود تا شیلد کابل آزاد گردد. (طول پیشنهادی ۳۵ سانتیمتر می باشد. توجه داشته باشید با توجه به مقدار ارت مورد نیاز این مقدار می تواند بیشتر گردد).
  • نوار آلومینیوم که جهت محکم نگه داشتن شیلد، روی آن پیچیده شده است را با دقت از انتهای لبه کار به نحوی بریده که به لایه های زیرین کابل آسیبی نرساند. مجددا ۲/۵ سانتیمتر (۲۵) میلیمتر از روکش کابل را به نحوی برداشته که آرمور بر روی کابل جهت اتصال به ارت باقی بماند.
  • ۶ سانتیمتر پشت لبه پوسته خارجی کابل را به عنوان خط مبنا علامت گذاری شود.
آموزش نصب سرکابل سرد 4
 • آب بندی انتهای کابل و روش ارت کردن آرمور کابل
   
  • خمیر آب بندی با حداکثر %۳۰ کشش ، دور لبه پوسته خارجی کابل بیچانده شود.
  • سپس توری مسی را جهت اتصال ارت کابل به آرمور کابل، روی آرمور بسته ارت را روی آن برگردانده و سپس سیم مسی روی ارت کابل محکم بسته شود.
  • خمیر آب بندی را روی همان قسمتی که خمیر آب بندی قبلی پیچیده شده است با حداکثر %۳۰ کشش روی شیلد قرار داده شود.
  • سپس دو لایه نوار چسب برق را محکم روی خمیر آب بندی تا محل خط مینا پیچیده شود.
آموزش نصب سرکابل سرد 5
 • تعیین طول سرکابل
   
   

مطابق با جدول زیر به اندازه طول A، از لبه ارت برگردانده شده را نگه داشته و مابقی کابل بریده شود.

Termination Type 12Kv 17.5Kv 24Kv (A) cm
indoor داخلی 25-95 10-95 25-95 24
indoor داخلی 70-240 70-240 70-240 24
indoor داخلی 185-400 185-400 185-400 34
outdoor هوایی 25-95 10-95 25-95 32
outdoor هوایی 70-240 70-240 70-240 32
outdoor هوایی 185-400 185-400 185-400 34
آموزش نصب سرکابل سرد 6
 • برداشتن گرافیت و عایق کابل
   
   
  • با استفاده از دستگاه گرافیت بردار، گرافیت کابل را برداشته و از انتها به میزان ۳ سانتیمتر از آن باقی گذاشته شود سپس عایق کابل را به اندازه عمق مفید کابلشو به اضافه ۳ سانتیمتر (۳ میلی متر) برداشته شود و دقت شود که لبه عایق بایستی کونیک شود.

نکته: در حین کار احتیاط شود که به هادی کابل صدمه وارد نشود.

نکته: توصیه میشود با نصب چسب برق در لبه ۳ سانتی متری گرافیت کابل، از پیشروی بیش از حد مجاز گرافیت بردار ممانعت به عمل آورد و لبه گرافیت گرد باقی بماند.

آموزش نصب سرکابل سرد 7
 • نصب کابلشو و آب بندی محل کابلشو
   
   
  • ابتدا کابلشو را در محل خود قرار داده و با دستگاه پرس و لقمه مناسب پرس گردد. (با استفاده از سوهان لبه های تیز به وجود آمده را با دقت صاف کرده و دقت شود که

  براده های فلز بر روی عایق و گرافیت نریزد)

نکته: به جز ۳ سانتیمتر انتهای کابل که دارای گرافیت است، با دقت عایق (XLPE) کابل را توسط سمباده موجود در کیت صاف و یکنواخت شود و مطمئن شوید هیچ اثری از گرافیت و برجستگی روی عایق کابل باقی نماند ، به صورتی که عایق صیقلی باشد.

نکته: دقت شود که کابلشو می بایستی کاملا تمیز و بدون چربی و آلودگی باشد.

آموزش نصب سرکابل سرد 8
  • با استفاده از دستمال الکلی ابتدا عایق کابل و سپس محل آب بندی و در انتها گرافیت و ارت تمیز شود.

نکته: دقت شود که هیچ گونه آلودگی اعم از براده فلز یا گرافیت نبایستی در محل نصب سرکابل باقی بماند و جهت حرکت دستمال الکلی حتماً در تمام مراحل از سمت ابتدای کابل به سمت لایه گرافیت باشد.

  • با استفاده از خمیر آب بندی ، روی بدنه کابلشو و فاصله هوایی بین انتهای کابلشو و عایق کابل ، آب بندی شود. سپس دو لایه نوار چسب برق ، محکم روی قسمت آب بندی کابلشو پیچانده شود.
آموزش نصب سرکابل سرد 9
 • نصب بدنه سرکابل
   

مطابق شکل ، بدنه سر کابل را از سمت استرس کنترل بر روی کابل قرار داده به طوری که انتهای سرکابل با لبه سیم های ارت برگردانده شده ، مماس گردد.

آموزش نصب سرکابل سرد 10
  • بعد از قرار دادن بدنه روی کابل کشیدن فنر بدنه را از انتهای لیه کایل شروع کرده، فنر به آرامی و در خلاف جهت عقربه های ساعت کشیده شود. قبل از شروع این کار ، مطمئن شوید که بدنه کاملا در جای خود قرار گرفته است در ابتدای این مرحله در صورت نیاز هنوز می توان محل قرار گرفتن بدنه را تا حدودی تغییر داد.
  • لبه برگشته سر کابل مطابق شکل روی محل ارت برگردانده شود.
آموزش نصب سرکابل سرد 11
  • سیمهای ارب یافته شود و کابلشوی ارت پرس شود.
  • سرکابل آماده برقدار شدن می باشد.

نکته: در تمامی مراحل نصب و تا زمان برقدار شدن سرکابل از تماس بدنه سرکابل با اشیاء تیز و آلوده جدا خودداری شود.

آموزش نصب سرکابل سرد 12