” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد. کاورهای مقره سرامیکی ساخت شرکت مهربد، شامل دو طراحی، مناسب برای انواع مقره های عبوزی و کناری، با طول های عایقی 35، 70، 100 و 120 سانتی متر، مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV) و اشتعال پذیری، طراحی و ساخته شده است.