Project Description

کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد. “کاور مقره سرامیکی” در دو سبک کاملا جداگانه برای مقره های عبوری و کناری، در طول های عایقی ۳۵ ،۷۰ ،۱۰۰ و ۱۲۰ سانتی متر طراحی و ساخته شده است.

جدول مشخصات محصول

جدول مشخصات کاور مقره سرامیکی
کاور مقره سرامیکی برق صنعتی
کاور مقره سرامیکی خطوط نیروی برق ایران
کاور مقره عبوری و کناری سرامیکی
کاور مقره سرامیکی مهربد
کاور مقره سوزنی