Project Description

کاور برق گیر (Surge Arrester Cover) برای عایق نمودن قسمت های برق دار برقگیرهای سرامیکی و سیلیکونی به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد .

جدول مشخصات محصول

جدول مشخصات کاور برق گیر
کاور برق گیر سیلیکونی
کاور برق گیر مهربد
کاور برق گیر
عایق نمودن برقگیرهای سرامیکی