برق گرفتگی پرندگان بر روی خطوط نیرو که در ایران به عنوان پرنده زدگی شناخته می شود یکی از علل اصلی مرگ و میر پرندگان است و به عنوان یکی از علل شایع قطع نیرو و بروز خاموشی های ناخواسته شناخته می شود که باعث تحمیل هزینه های زیادی اعم از هزینه خاموشی ها و انرژی های توزیع نشده و صدمات به تجهیزات می گردد. شرکت مهربد مفتخر است که از سال 1387 با طراحی و ساخت انواع کاورهای عایقی قدمی هر چند کوچک در جهت رفع مشکل پرنده زدگی و حفاظت از پرندگان برداشته است.

2021-12-27T21:11:20+03:30

کاور مقره سرامیکی CIA-100

کد سفارش CIA-100 توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 100 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به

2021-12-27T20:39:41+03:30

کاور مقره پلیمری SIA-110

کد سفارش SIA-110 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 110 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2021-12-27T21:12:11+03:30

کاور مقره سرامیکی CIA-35

کد سفارش CIA-35 توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 35 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به

2021-12-27T20:31:44+03:30

کاور مقره سیلیکونی SIA-25

کد سفارش SIA-25 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 25 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2022-02-02T13:16:59+03:30

کاور کراس آرم SAC

کد سفارش SAC توضیحات محصول کاور کراس آرم (Cross Arm Cover) برای عایق نمودن انواع کراس آرم های خطوط نیروی برق ایران مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات فنی محصول جنس: کامپوزیت مقاوم در برابر UV و شعله نوع نصب: خط گرم سایز: 42 سانتی متر ولتاژ

2021-12-26T23:46:00+03:30

کاور مقره پلیمری SIC-25

کد سفارش SIC-25 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 25 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2022-02-02T13:10:12+03:30

کاور کات اوت با پوشش کامل COC-L

کد سفارش COC-L توضیحات: کاور کات اوت با پوشش کامل توضیحات محصول کاور کات اُوت فیوز (Cutout Fuse Cover) برای عایق نمودن انواع کات اوت فیوزهای سیلیکونی و سرامیکی به منظور جلوگیری از خاموشی های ناخواسته بعلت پرنده زدگی مورد استفاده قرار می گیرد. این کاورها مناسب برای انواع کات اوت

2022-02-02T13:20:43+03:30

کاور راس تیر PC-F

کد سفارش PC-F توضیحات محصول کاور راس تیر (Pole CapsCover) مناسب برای انواع پایه های بتونی گرد و H مشخصات فنی محصول جنس: کامپوزیت مقاوم در برابر UV و شعله سایز: مناسب برای انواع پایه های بتونی گرد و H ولتاژ کاری: 36KV ولتاژ تست: 50KV

2022-01-30T11:54:56+03:30

کاور برق گیر با دو خروجی SAC-P2

کد سفارش SAC-P2 توضیحات: کاور برقگیر با دو خروجی توضیحات محصول کاور برق گیر (Surge Arrester Cover)، برای عایق نمودن قسمت های برق دار برقگیرهای سرامیکی و سیلیکونی به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد . این کاور برقگیر، مناسب انواع

2021-12-26T23:54:45+03:30

کاور مقره پلیمری SIC-70

کد سفارش SIC-70 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 70 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2022-02-02T13:55:14+03:30

کاور سیم زیپی طرح ریکمRC-126

کد سفارش RC-126 توضیحات محصول کاور سیم (Line Cover) روکش حریم یا روکش سیم هوایی طرح زیپی مطابق استاندارد ASTM-F712 به منظور جلوگیری از خطرات استفاده از سیم های هوایی لخت، اتصال فاز به فاز و یا فاز به زمین در اثر برخورد درختان به سیم های هوایی یا در

2022-01-31T10:51:16+03:30

کاور برق گیر سرامیکی با یک خروجی SAC-C

کد سفارش SAC-C توضیحات: کاور برقگیر سرامیکی با یک خروجی توضیحات محصول کاور برق گیر (Surge Arrester Cover)، برای عایق نمودن قسمت های برق دار برقگیرهای سرامیکی به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد . این کاور، مناسب برای انواع برقگیر

2021-12-27T20:58:25+03:30

کاور مقره سرامیکی CIC-70

کد سفارش CIC-70 توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 70 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به

2022-02-02T13:06:53+03:30

کاور کات اوت با پوشش منطقه جلویی COC-S

کد سفارش COC-S توضیحات: کاور کات اوت با پوشش منطقه جلویی توضیحات محصول کاور کات اُوت فیوز (Cutout Fuse Cover) برای عایق نمودن انواع کات اوت فیوزهای سیلیکونی و سرامیکی به منظور جلوگیری از خاموشی های ناخواسته بعلت پرنده زدگی مورد استفاده قرار می گیرد. این کاورها مناسب برای انواع کات

2022-02-02T13:51:50+03:30

کاور سیم زیپی طرح ریکم RC-70

کد سفارش RC-70 توضیحات محصول کاور سیم (Line Cover) روکش حریم یا روکش سیم هوایی طرح زیپی مطابق با استاندارد ASTM-F712 به منظور جلوگیری از خطرات استفاده از سیم های هوایی لخت، اتصال فاز به فاز و یا فاز به زمین در اثر برخورد درختان به سیم های هوایی یا

2022-02-02T13:24:15+03:30

کاور سیم دکمه ای LC-50

کد سفارش LC-50 توضیحات محصول کاور سیم (Line Cover) روکش حریم یا روکش سیم هوایی به منظور جلوگیری از خطرات استفاده از سیم های هوایی لخت، اتصال فاز به فاز و یا فاز به زمین در اثر برخورد درختان به سیم های هوایی یا در اثر تماس سهوی انسان

2021-12-27T20:36:06+03:30

کاور مقره پلیمری SIA-90

کد سفارش SIA-90 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 90 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2021-12-27T21:03:26+03:30

کاور مقره سرامیکی CIC-120

کد سفارش CIC-120 توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 120 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به

2021-12-27T21:05:12+03:30

کاور مقره سرامیکی CIC-100

کد سفارش CIC-100 توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 100 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به