برق گرفتگی پرندگان بر روی خطوط نیرو که در ایران به عنوان پرنده زدگی شناخته می شود یکی از علل اصلی مرگ و میر پرندگان است و به عنوان یکی از علل شایع قطع نیرو و بروز خاموشی های ناخواسته شناخته می شود که باعث تحمیل هزینه های زیادی اعم از هزینه خاموشی ها و انرژی های توزیع نشده و صدمات به تجهیزات می گردد. شرکت مهربد مفتخر است که از سال 1387 با طراحی و ساخت انواع کاورهای عایقی قدمی هر چند کوچک در جهت رفع مشکل پرنده زدگی و حفاظت از پرندگان برداشته است.

2022-02-02T14:20:06+03:30

کاور ضربه گیر ZC-6

کد سفارش ZC-6 توضیحات: مناسب نبشی های نمره 6 توضیحات محصول " کاور ضربه گیر" ساخت شرکت مهربد به منظور جلوگیری از بروز صدمات ناشی از برخورد سر با نبشی سکوی تابلوهای پست های هوایی طراحی و ساخته شده است. یکی از اتفاقات پیش آمده در مناطق شلوغ شهری برخورد

2021-12-27T20:36:06+03:30

کاور مقره پلیمری SIA-90

کد سفارش SIA-90 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 90 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2021-12-27T20:39:41+03:30

کاور مقره پلیمری SIA-110

کد سفارش SIA-110 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 110 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2021-12-26T23:54:45+03:30

کاور مقره پلیمری SIC-70

کد سفارش SIC-70 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 70 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2022-01-30T11:54:56+03:30

کاور برق گیر با دو خروجی SAC-P2

کد سفارش SAC-P2 توضیحات: کاور برقگیر با دو خروجی توضیحات محصول کاور برق گیر (Surge Arrester Cover)، برای عایق نمودن قسمت های برق دار برقگیرهای سرامیکی و سیلیکونی به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد . این کاور برقگیر، مناسب انواع

2021-12-27T21:05:12+03:30

کاور مقره سرامیکی CIC-100

کد سفارش CIC-100 توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 100 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به

2022-01-31T10:47:54+03:30

کاور برقگیر پلیمری با یک خروجی SAC-P

کد سفارش SAC-P توضیحات: کاور برقگیر پلیمری با یک خروجی توضیحات محصول کاور برق گیر (Surge Arrester Cover)، برای عایق نمودن قسمت های برق دار برقگیرهای سیلیکونی به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد . این کاور، مناسب برای انواع برقگیرهای

2022-02-02T13:51:50+03:30

کاور سیم زیپی طرح ریکم RC-70

کد سفارش RC-70 توضیحات محصول کاور سیم (Line Cover) روکش حریم یا روکش سیم هوایی طرح زیپی مطابق با استاندارد ASTM-F712 به منظور جلوگیری از خطرات استفاده از سیم های هوایی لخت، اتصال فاز به فاز و یا فاز به زمین در اثر برخورد درختان به سیم های هوایی یا

2021-12-27T20:58:49+03:30

کاور مقره سرامیکی CIC-35

کد سفارش CIC-35توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 35 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به

2021-12-27T00:18:30+03:30

کاور مقره پلیمری SIC-110

کد سفارش SIC-110 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 110 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2021-12-28T23:01:17+03:30

کاور کلمپ انتهایی 3 سیمه DEC-3

کد سفارش DEC-3 توضیحات: کاور کلمپ انتهایی 3 سیمه توضیحات محصول کاور کِلمپ انتهایی (Deand End Cover) برای عایق نمودن انواع کلمپ انتهایی خطوط نیروی برق ایران مورد استفاده قرار می گیرد. اور کلمپ انتهایی یا سیم گیر تولیدی شرکت مهربد ، در دو سایز مناسب سیم گیرهای 3

2022-02-02T13:06:53+03:30

کاور کات اوت با پوشش منطقه جلویی COC-S

کد سفارش COC-S توضیحات: کاور کات اوت با پوشش منطقه جلویی توضیحات محصول کاور کات اُوت فیوز (Cutout Fuse Cover) برای عایق نمودن انواع کات اوت فیوزهای سیلیکونی و سرامیکی به منظور جلوگیری از خاموشی های ناخواسته بعلت پرنده زدگی مورد استفاده قرار می گیرد. این کاورها مناسب برای انواع کات

2022-02-02T13:35:27+03:30

کاور سیم دکمه ای LC-30

کد سفارش LC-30 توضیحات محصول کاور سیم (Line Cover) روکش حریم یا روکش سیم هوایی به منظور جلوگیری از خطرات استفاده از سیم های هوایی لخت، اتصال فاز به فاز و یا فاز به زمین در اثر برخورد درختان به سیم های هوایی یا در اثر تماس سهوی انسان

2021-12-27T21:12:11+03:30

کاور مقره سرامیکی CIA-35

کد سفارش CIA-35 توضیحات: کاور مقره سرامیکی با طول عایقی 35 سانتی متر مناسب مقره های کناری توضیحات محصول ” کاور مقره سرامیکی ” یا ” کاور مقره سوزنی ” (Ceramic Insulator Cover) برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به

2022-02-02T13:24:15+03:30

کاور سیم دکمه ای LC-50

کد سفارش LC-50 توضیحات محصول کاور سیم (Line Cover) روکش حریم یا روکش سیم هوایی به منظور جلوگیری از خطرات استفاده از سیم های هوایی لخت، اتصال فاز به فاز و یا فاز به زمین در اثر برخورد درختان به سیم های هوایی یا در اثر تماس سهوی انسان

2021-12-26T23:46:00+03:30

کاور مقره پلیمری SIC-25

کد سفارش SIC-25 توضیحات: کاور مقره سیلیکونی با طول عایقی 25 سانتی متر مناسب مقره های عبوری توضیحات محصول ” کاور مقره پلیمری ” یا ” کاور مقره سیلیکونی ” (Silicone Insulator Cover) ساخت شرکت مهربد برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های پلیمری به منظور جلوگیری از پرنده زدگی

2022-02-13T14:04:25+03:30

کاور ضربه گیر ZC-8

کد سفارش ZC-8 توضیحات: مناسب نبشی های نمره 8 توضیحات محصول " کاور ضربه گیر" ساخت شرکت مهربد به منظور جلوگیری از بروز صدمات ناشی از برخورد سر با نبشی سکوی تابلوهای پست های هوایی طراحی و ساخته شده است. یکی از اتفاقات پیش آمده در مناطق شلوغ شهری برخورد

2022-01-31T11:22:50+03:30

کاور بوشینگ دکمه دار با پوشش کامل TBC-F

کد سفارش TBC-F توضیحات: کاور بوشینگ دکمه دار با پوشش کامل توضیحات محصول " کاور بوشینگ ترانسفورماتور " (Transformer Bushing Cover) برای عایق نمودن قسمت های برق دار بوشینگ ترانسفورماتورها به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد . این نوع کاور،