شناسایی نقاطی که بیشتر دچار پرنده زدگی می شود

By |2021-08-21T12:46:43+04:30آگوست 21st, 2021|وردپرس|

در ایران بیش از ۱۹ گونه از انواع پرندگان زندگی می کنند. هر کدام از گونه های فوق دارای اندازه نوع تغذیه و حتی خصوصیات اجتماعی و عادات رفتاری متفاوتی نسبت به سایرین می باشند و در اقلیم ها و مناطق مختلفی زندگی می‌کنند بنابراین تشخیص محل تجمع آنها و به تبع آن نقاطی که

عوامل آسیب پذیری پرندگان در شبكه ی توزیع برق

By |2021-08-21T11:51:45+04:30آگوست 21st, 2021|وردپرس|

به دو طریق خطوط برق باعث مرگ پرندگان میشوند. پرندگان با هادی ها  تماس پیدا می کنند یا وقتی که می خواهند روی پایه برق بنشینند دچار برق گرفتگی می شوند .در حالت اول که معمولاً در خطوط توزیع و فوق توزیع اتفاق می‌افتد در حالی که پرنده زدگی معمولاً در تیرهای برق با خطوط

طراحی شبکه‌های جدید بر اساس روشهای پیشگیری از پرنده زدگی

By |2021-08-21T11:20:43+04:30آگوست 21st, 2021|وردپرس|

مشکل پرنده زدگی علی رغم تبعات منفی آن تاکنون در دستور کار اجرایی شبکه مد نظر نبوده است. در طراحی شبکه های فشار متوسط جدید مطالعات الکتریکی و مکانیکی انجام می‌شود.در مطالعات مکانیکی شبکه پارامترهای مختلفی نظیر وضعیت جوی و جغرافیایی محل، نوع خاک، جهت و سرعت وزش باد ،نیروهای وارده بر پایه و سیم

راهکارهای کاهش پرنده زدگی در شبکه های موجود

By |2021-08-21T10:30:53+04:30آگوست 21st, 2021|وردپرس|

با اجرای برنامه های مدون طول جامپر های غیر استاندارد را اصلاح و در صورت مشاهده جمپر اضافی آن را تا حد امکان حذف نماییم. این کار با تعویض جمپر های سیمی به سیم روکش دار و بوش زدن و فرم دهی آنها امکان پذیر است. اجراي عمليات خط گرم جهت اصلاح جامپرهاي غير

روش های کلی و عمومی جلوگیری از پرنده زدگی

By |2021-08-21T10:06:38+04:30آگوست 21st, 2021|وردپرس|

امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی، روشهای متعددی در خصوص جلوگیری از بروز پرنده زدگی وجود دارد .به عنوان مثال احداث شبکه های فشار متوسط زمینی به جای هوایی و یا استفاده از کابل خودنگهدارکه روش مناسبی برای جلوگیری از پرنده زدگی محسوب می‌شوند. به طور کلی می‌توان گفت در دو نوع خطوط

برق گرفتگی پرندگان یا پرنده زدگی

By |2021-08-21T09:52:37+04:30آگوست 21st, 2021|وردپرس|

یکی از علل مهم خاموشی ها و بروز معضلات بهره برداری در شبکه های توزیع، خصوصاً شبکه های فشار متوسط که باعث قطع خطوط و یا ایجاد عملکردهای زمین و یا اضافه جریان در آنها می‌شود، نشستن پرندگان بر روی خطوط است که با توجه به ماهیت احداث خطوط جدید فشار متوسط،روند رو به رشدی

Go to Top